Методи решавања спорова - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 


 МЕТОДИ РЕШАВАЊА СПОРОВА

Презентација 13
Презентација 12
Презентација 11
Презентација 10
Презентација 9
Презентација 8
Презентација 7
Презентација 6
Презентација 5
Презентација 4
Презентација 3
Презентација 2
Презентација 1

Грађанско процесно право - ВЕЖБЕ

 


 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО - 2017/2018.

ГПП - 11. недеља
ГПП - 10. недеља
ГПП - 8. недеља
ГПП - 7. недеља
ГПП - 6. недеља
ГПП - 5. недеља
ГПП - 4. недеља
ГПП - 3. недеља
ГПП - 2. недеља


Зашто студирати право? - Проф. др Војин Димитријевић