Стручна пракса - Проф. др Дејан Јанићијевић


Дана 10.10. 2017. године, од 10.30 часова, проф. др Дејан Јанићијевић, у кабинету 9/3 уписиваће у индекс „прихваћене“ стручне праксе.