Стручна пракса - Доц. др Душица Миладиновић Стефановић


Дана 16.10. 2017. године, у 11.00 часова, доц. др Душица Миладиновић Стефановић , у кабинету 1/2 уписиваће накнадно у индекс „прихваћене“(кориговане) стручне праксе.