Prof. dr Dejan Janićijević


Prof. dr Dejan Janićijević, Full Professor
(Niš, 19.07. 1972.)

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu 1999. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Javni poredak kao prepreka priznanja i izvršenja stranih arbitražnih odluka”, odbranio je na Pravnom fakultetu u San Francisku, 2002. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom “Višestranačke arbitraže – učešće množine subjekata sa položajem stranke u arbitražnom postupku” odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2007. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 2002. godine. Za saradnika za užu građanskopravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Dejan Janićijević izabran je 2002. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, dr Dejan Janićijević objavio je 1 monografiju i 15 članaka. Učestvovao je i učestvuje na tri projekta. Tokom svoje profesionalne karijere boravio je na stručnom usavršavanju u više evropskih država i SAD.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 9, III floor
Phone: 018 500 281
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Tuesday: 12:45-14:45h, Wednesday: 10:45-12:45h