Prof. dr Marina Dimitrijević


Prof. dr Marina Dimitrijević, Full Professor
(Leskovac, 02.12.1974.)

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Nišu 12. marta 1998. godine. Magistarsku tezu pod nazivom "Poreski postupak" odbranila je, na Pravnom fakultetu u Nišu, 24. oktobra 2002. godine. Doktorsku disertaciju na temu "Reforma poreske administracije u Republici Srbiji" odbranila je, na Pravnom fakultetu u Nišu, 19. aprila 2007. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 01. oktobra 1998. godine. Za redovnog profesora za užu Pravno-ekonomsku naučnu oblast, na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Marina Dimitrijević izabrana je 16. oktobra 2017. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, prof. dr Marina Dimitrijević objavila je tri monografije, jedan koautorski udžbenik i 60 članaka. Učestvuje u radu na nekoliko naučno-istraživačkih projekata.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 6, IV floor
Phone: 018 500 282
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Wednesday: 11-15h