Dr Marko Dimitrijević


Dr Marko Dimitrijević, Assistant Professor
(Aleksandrovac, 30.07.1985.)

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, 2009. godine. Za saradnika u nastavi, za užu pravno-ekonomsku naučnu oblast, na Pravnom fakultetu u Nišu, izabran je 11.02.2010. godine. Doktorsku disertaciju, pod nazivom „Koordinacija i smernice ekonomske politike u Evropskoj uniji ", odbranio je sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 8. jula 2016. godine.

POSTGRADUATE COURSE:
DOCTORAL COURSE:


  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 11, II floor
Phone: 018 500 252
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Monday: 12-14h, Thursday: 10-12h