Prof. dr Nevena Petrušić


Prof. dr Nevena Petrušić, Full Professor
(Pirot, 31.10.1958.)

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Nišu 1981. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Postupak u parnicama iz odnosa roditelja i dece”, odbranila je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1988. godine. Doktorsku disertaciju na temu “Postupak za deobu zajedničkih stvari ili imovine“ odbranila je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1995. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1982. godine. Za redovnog profesora za užu građanskopravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Nevena Petrušić izabrana je 2006. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, prof. dr Nevena Petrušić objavila je 5 udžbenika, 10 monografija, 4 praktikuma, 113 članaka. Učestvovala je i učestvuje na 14 projekata. Tokom svoje profesionalne karijere boravila je na stručnom usavršavanju u više evropskih zemalja i SAD.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 22, III floor
Phone: 018 500 238
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Monday: 11-13h, Saturday: 10-12h