Prof. dr Predrag Cvetković


Prof. dr Predrag Cvetković, Full Professor
(Niš, 15.02.1970.)

Doktorsku disertaciju na temu “Međunarodnopravna zaštita stranih investicija od nekomercijalnih rizika“ odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu 2005. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1996 godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu 1995. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Zaključivanje ugovora o međunarodnoj prodaji robe”, imenovani je odbranio na Pravnom fakultetu u Nišu, 2000. godine.Za Assistant Professora za užu trgovinsko-pravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Predrag Cvetković izabran je 2006. godine, a u zvanje vanrednog profesora februara 2011. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, Cvetković dr Predrag objavio je tri monografije i 40 članaka. Učestvovao je i učestvuje na četiri domaća i međunarodna projekta projekata. Tokom svoje profesionalne karijere više puta je boravio na stručnim usavršavanjima u inostranstvu. Aktivno se služi engleskim i nemačkim jezikom.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 7, III floor
Phone: 018 500 224
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Tuesday: 13-15h, Wednesday: 10-12h