Prof. dr Srđan Golubović


Prof. dr Srđan Golubović, Full Professor
(Niš, 13.03.1965.)

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu, 02.11.1998. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Javna potrošnja u funkciji stabilizacione politike”, odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu, 05.10.1994. godine. Doktorsku disertaciju na temu “Institucionalni okviri delovanja monetarnog faktora u ekonomskoj politici tranzitornih privreda“ odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu, 11.02.2002. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 03.09.1990. godine. Za Assistant Professora za užu pravno-ekonomsku naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Srđan Golubović izabran je 09.10.2002. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, Golubović dr Srđan objavio je jednu monografiju i 38 članaka. Učestvovao je i učestvuje na 3 projekta.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 10, III floor
Phone: 018 500 227
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Monday: 10-12h, Thursday: 10-12h