Prof. dr Milena Jovanović Zatila


Prof. dr Milena Jovanović Zatila, Full Professor
(Niš, 17.06.1967.)

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Nišu 1991. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Ugovor o finansijskom lizingu”, odbranila je na Pravnom fakultetu u Beogradu, 1995. godine. Doktorsku disertaciju na temu “Poverioci u stečaju“ odbranila je na Pravnom fakultetu u Beogradu, 2003. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1991. godine. Za Assistant Professora za užu Trgovinsko-pravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Milena Jovanović-Zattila izabrana je 2004. godine, za vanrednog profesora 2009. godine, a za redovnog profesora izabrana je marta 2014. godine. Arbitar je na listi Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije.


U svojoj profesionalnoj karijeri, prof. dr Milena Jovanović-Zattila objavila je 3 udžbenika, 1 monografiju, 1 priručnik, i preko 50 članaka. Učestvovala je i učestvuje na četiri međunarodna i domaća projekta. Tokom svoje profesionalne karijere boravila je više puta na stručnom usavršavanju u inostranstvu.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 12, III floor
Phone: 018 500 229
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Thursday: 12-15h