Dr Novak Krstić


Dr Novak Krstić, Assistant Professor
(Niš, 09.04.1980.)

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu 2005. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 01.12.2006. godine. Za saradnika u nastavi za užu građanskopravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu izabran je 09.11.2006. godine. U zvanje Teaching Assistant za užu građanskopravnu naučnu oblast izabran je 11.02.2010. godine.

UNDERGRADUATE COURSE: Succession Law,
POSTGRADUATE COURSE:
DOCTORAL COURSE:

U svojoj profesionalnoj karijeri, Novak Krstić objavio je veći broj članaka. Učestvuje na tri projekta. Tokom svoje profesionalne karijere boravio je na stručnom usavršavanju na Pravnom fakultetu u Mariboru.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 16, IV floor
Phone: 018 500 272
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Wednesday: 10-13h