ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 20. фебруара 2019. године прешао је на електронско уређивање.
Радови се предају путем онлајн система за електронско уређивање АСИСТЕНТ, http://aseestant.ceon.rs/index.php/zrpfn/index
УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ РАДОВА У СИСТЕМУ АСИСТЕНТ

 

ДИНАМИКА ПУБЛИКОВАЊА ЗБОРНИКА У 2019. ГОДИНИ

Часопис бр. 82 2019. године
- Рок за предају рукописа 15. фебруар 2019. године
Часопис бр. 83 2019. године
- Рок за предају рукописа 15. мај 2019. године
Часопис бр. 84 2019. године
- Рок за предају рукописа 31. август 2019. године
Часопис бр. 85 2019. године
- Рок за предају рукописа 30. новембар 2019. године