ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ може се претраживати у:
   SCIndeks часопис на следећем линку http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0350-8501
   Directory of Open Access Journals - DOAJ на следећем линку https://doaj.org/toc/2560-3116
   Central and Eastern European Online Library – CEEOL на следећем линку https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1716
   HeinOnline бази податакана следећем линку http://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Collection-of-Papers-Faculty-of-Law-Nis/?letter=C
   EBSCO бази података (Legal Source) и може се претраживати на http://www.ebscohost.com/public/legal-source

 

ДИНАМИКА ПУБЛИКОВАЊА ЗБОРНИКА У 2019. ГОДИНИ

Часопис бр. 82 2019. године
- Рок за предају рукописа 15. фебруар 2019. године
Часопис бр. 83 2019. године
- Рок за предају рукописа 15. мај 2019. године
Часопис бр. 84 2019. године
- Рок за предају рукописа 31. август 2019. године
Часопис бр. 85 2019. године
- Рок за предају рукописа 30. новембар 2019. године