ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ може се претраживати у Directory of Open Access Journals - DOAJ на следећем линку https://doaj.org/toc/2560-3116

ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ може се претраживати у Central and Eastern European Online Library – CEEOL на следећем линку
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1716

ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ може се претраживати у HeinOnline бази податакана следећем линку
http://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Collection-of-Papers-Faculty-of-Law-Nis/?letter=C

ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ налази се у EBSCO бази података (Legal Source) и може се претраживати на
http://www.ebscohost.com/public/legal-source

 

ДИНАМИКА ПУБЛИКОВАЊА ЗБОРНИКА У 2017. ГОДИНИ

Часопис бр. 78. 2018. године
- Рок за предају рукописа 31. март 2018. године
Часопис бр. 79. 2018. године
- Рок за предају рукописа 30. јун 2018. године
Часопис бр. 80. 2018. године
- Рок за предају рукописа 30. септембар 2018. године