Поступци набавки без примене ЗЈН

НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Услуге фотокопирања и коричења за 2018. годину - Н06/2018 21.02.2018. до 11,00h
Набавка цвећа и икебана за 2018. годину - Н05/2018 20.02.2018. до 12,00h
Услуге нарезивања кључева и израда печата за 2018. годину - Н04/2018 19.02.2018. до 12,00h
Услуге одржавања телефонске централе за 2018. годину - Н03/2018 13.02.2018. до 12,00h
Набавка ХТЗ опреме за 2018. годину - Н02/2018  09.02.2018. до 12,00h