Учешће у пројектима

 Александра Васић


  1. "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору", бр. 179046 који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.;