Учешће у пројектима

Проф. др Ирена Пејић


  1. "Парламент у транзицији – јачање надзорне улоге парламента у Србији", Пројекат имплементиран од стране Народне скупштине, Парламентарног центра и Про-концепта, подржани од фонда за демократију Уједињених Нација. ("Parliament in Transition – Strengthening Accountability in Serbia", Project Implemented by the Parliamentary Centre and ProConcept, Funded by the UN Democracy Fund - UNDEF). Руководилац радне групе за израду студије о оцени стања у српској Народној скупштини. Трајање пројекта: април - мај 2007;;
  2. "Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије" (бр. 149043 Д). Пројекат који финансира Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, Пројекат националног карактера, истраживач на пројекту. Трајање: 2006-2010;;
  3. ТЕМПУС пројекaт "Последипломске студије за европске интеграције" (Post-graduate studies for European Integration – POGESTEI) који се реализује у оквиру ТЕМПУС програма. Учесници пројекта: Правни факултет у Нишу, Правни факултет у Марибору (grant holder), Правни факултет у Београду (координатор пројекта), Правни факултет у Салцбургу, Правни факултет у Трсту, Правни факултет Универзитета Виадрина из Франкфурта, Правни факултет Универзитета Инсубриа Комо (Италија) и Правни факултет у Новом Саду. Трајање: 01.10.2005 – 30.09.2008.;;
  4. ТЕМПУС пројекат "Европске студије", (Curriculum Development for the School of European Studies at the University of Nis), Универзитет у Нишу и европски универзитети (носилац: Солун, Грчка, The Macedonia University of Thessaloniki). Трајање пројекта: 2003-2006;;
  5. "Јачање невладиног сектора у Србији", (Семинар о грађанским правима), носилац Одбор за грађанску иницијативу, Ниш. Трајање: 2002-2005;;
  6. Образовни партнерски програм у области политичких наука: "Educational partnerships Program between the State University of New York, College at Cortland and the University of Nis, the Faculty of Law and the Faculty of Philosopy Nis" (Partnership in Political Science). Трајање: 1.10.2002-30.9.2005;;
  7. "Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе", Институт за правна и друштвена истраживања Правног факултета у Нишу. Трајање: 01.10.2001-30.09.2011;;
  8. "Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе", носилац Правни факултет у Нишу. Трајање: 2001-2006. године;;
  9. "Изграђивање Републике Србије као правне државе", носилац Правни факултет у Нишу. Трајање: 1997-2001. године;;