Учешће у пројектима

Проф. др Ирена Пејић


  1. ПРОЈЕКАТ „Усклађивање права Србије са правом Европске Уније“, Правни факултет, Универзитет у Нишу, 2014 – 2018 (Пројекат националног карактера);
  2. ПРОЈЕКАТ „Заштита људских и мањинских права у европском правном простору“, бр. 179046, који финансира Министарство за науку и технолошки развој РС у пројектном циклусу 2011-2018 (Пројекат националног карактера);
  3. ПРОЈЕКАТ: “Парламент у транзицији – јачање надзорне улоге парламента у Србији“ (Пројекат имплементиран од стране Народне скупштине, Парламентарног центра и Про-концепта, подржани од фонда за демократију Уједињених Нација); “Parliament in Transition – Strengthening Accountability in Serbia” (A Project Implemented by the Parliamentary Centre and ProConcept, Funded by the UN Democracy Fund - UNDEF). 2007. Руководилац радне групе за израду студије о оцени стања у српској Народној скупштини;
  4. TEMPUS JEP POGESTEI - POST-GRADUATE STUDIES FOR EUROPEAN INTEGRATION AT THE FACULTIES OF LAW AT THE UNIVERSITIES OF BELGRADE, NIS AND NOVI SAD, (2006-2008) Учесник у Модулу 3. Human Rights and Democracy in the EU, на курсу под називом: Democracy, Fundamental Freedoms and Human Rights (Diversity and Representation of the groups` interests in the EU). (Пројекат међународног карактера);
  5. ПРОЈЕКАТ "Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије" бр. 149043 Д, финансирало Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, 2006-2010 (Пројекат националног карактера);
  6. ТЕМПУС "Curriculum Development for the School of European Studies at the University of Nis" („Европске студије“), Универзитет у Нишу и европски универзитети (носилац: Солун, Грчка, The Macedonia University of Thessaloniki). 2003-2006. (Пројекат међународног карактера);
  7. ПРОЈЕКАТ "Educational partnerships Program between the State University of New York, College at Cortland and the University of Nis, the Faculty of Law and the Faculty of Philosopy Nis" Partnership in Political Science. Образовни партнерски програм у области политичких наука (1.10.2002-30.9.2005). (Пројекат међународног карактера);
  8. International visitor program (USA) у области политичких наука, на америчким универзитетима у организацији Америчке амбасаде, период: јануар – фебруар 2002. године. (Пројекат међународног карактера);