Учешће у пројектима

 


  1. Приступ правосуђу - инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Србије, пројекат Министарства за науку и животну средину Републике Србије број 149043;;
  2. TEMPUS JEP, POGESTEI-POST-GRADUATE STUDIES FOR EUROPEAN INTEGRATION AT THE FACULTIES OF LAW AT THE UNIVERSITIES OF BELGRADE, NIŠ AND NOVI SAD;;