Учешће у пројектима

Проф. др Миомира Костић


 1. Правна клиника - "Law Clinic" , пројекат који финансира Тhe OSCE Mission to Serbia, 15. фебруар – 15 новембар 2008.;
 2. Бесплатна правна помоћ на Правној клиници, Пројекат Адвокатске коморе у Нишу, као носиоца Пројекта и Правног факултета у Нишу, као партнера на Пројекту, 1. септембар 2007. до 29. фебруара 2008. године;
 3. TEMPUS пројекат последипломских студија из области европских интеграција (POGESTEI): Third Module: HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY IN THE EU; 2. EU law Elimination of Discrimination, 2007;
 4. Ресторативна правда и права жртава: подизање свести стручњака, медија и грађана, пројекат Виктимолошког друштва Србије, Београд, 1. септембар до 31. децембра 2006. године;
 5. Establishing Women`s Rights Clinics at Faculty of Law of University of Nis, Women`s Research Center for Education and Communication - Niš, Canadian International Development Agency, 2006.;
 6. "Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе", пројекат Института за правна и друштвена истраживања Правног факултета у Нишу, 1. октобар 2006. до 30. септембра 2011. (рад на овом макропројекту продужен је одлуком Наставно-научног већа Факултета од 6.4.2006. године);
 7. "Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије", бр. 149043Д, који финансира Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, 2006-2010;
 8. "Култура здравог живота" Истраживање, програмирање, едукација: 2006-2010., пројекат Универзитета у Нишу (Медицински факултет, Факултет физичке културе, Институт за заштиту здравља), програм: Етичка култура (руководилац: проф. др Љубинко Милосављевић, чланови: проф. др Александар Петровић, доц. др Миомира Костић, мр Звонимир Шуњеварић), Ниш, 2006-2010.;
 9. "Убиства у југоисточној Србији", Институт за криминолошка и социолошка истраживања у Београду, Правни факултет у Нишу, 2005;
 10. "Култура здравог живота", Концепција, програмски модели и едукација, пројекат: Универзитета у Нишу (Медицински факултет, Факултет физичке културе, Институт за заштиту здравља), 2004-2010., Ниш, 25. фебруар 2004. године;
 11. "Пилот пројекат диверзионог програма", пројекат Канцеларије UNICEF-а у Београду, 19. јули 2002;;
 12. "Убиства", подпројекат у оквиру макропројекта: "Тешки облици криминала у Србији у условима транзиције, носилац: Институт за криминолошка и социолошка истраживања из Београда, период 1. јануар 2002. до 31. децембра 2004;;
 13. "Промоција репродуктивног здравља адолесцената" (здравствено-едукативни семинар "Саветовалиште за младе"), пројекат Канцеларије UNICEF-а у Београду, Дом здравља у Нишу, 12. фебруар 2001. до 31. децембра 2002.;
 14. "Стварање услова за развој модерног правног и друштвено- економског система Србије као демократске државе", пројекат Института за правна и друштвена истраживања Правног факултета у Нишу, 1. октобар 2001. до 30. септембра 2006;;
 15. "Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију", Ниш, децембар 1997;;
 16. "Демократизација и модернизација кривичног законодавства", подпројекат макропројекта: "Реформа југословенског правног система", Институт за правна и друштвена истраживања Правног факултета у Нишу, 1997-2001;;
 17. "Малолетничка делинквенција", програм, макропројекат: "Култура здравог живота младих", Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 1996-2005;;
 18. "Енциклопедија Ниша – школство, образовање, наука" (списак одредница: Публикације: Нишка библиографија 1-1698; Одбрањени докторати на Правном факултету у Нишу; Научно-истраживачки рад на Правном факултету у Нишу; Раднички универзитет у Нишу), 1995-1996;;
 19. "Односи у породици и њихов утицај на здравље деце", подпројекат макропројекта: "Здравље и болести школске деце", Институт за социолошка истраживања на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, 1995-1996;;
 20. "Поврат и регресија и превенција криминала", Институт за криминолошка и социолошка истраживања у Београду, 1991-1995;;
 21. "Криминалитет малолетница", подпројекат макропројекта: "Криминалитет жена", Институт за криминолошка и социолошка истраживања у Београду, 1991-1995;;