Учешће у пројектима

Др Наталија Жунић


 1. 2008. година – пројекат "Женско предузетништво – прекогранична мрежа за будућност" (Регионална привредна комора – Ниш и Комора за трговину и индустрију – Перник, Бугарска);
 2. 2008. година – пројекат "Боље разумевање различитости", Друштво за заштиту и унапређење менталног здравља деце и омладине (Отворени Клуб);
 3. 2007/2008. година - "Бесплатна правна помоћ на Правној клиници",(Адвокатска комора - Ниш, Правни факултет – Ниш);
 4. 2006. година - пројекат "Установљавање Клинике за заштиту права жена на Правном факултету у Нишу" (Женски истраживачки центар, Ниш и Правни факултет, Ниш);
 5. 2004. година - пројекат "Родна равноправност" (Комисије за родну равноправност града Ниша, Ниш);;
 6. 2003/2006. године - пројекат "Јачање невладиног сектора у Јужној и Источној Србији", (ОГИ-Ниш и Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију, Ниш);;
 7. 2002. година "Саветовалиште за жене оболеле од рака дојке",(Женски истраживачки центар, Ниш);;
 8. 2002. година - пројекат "Правом против насиља у породици" (Женски истраживачки центар, Ниш и Правни факултет, Ниш);;
 9. 2002/2005. година - пројекат "Студије политичких наука" (Универзитет у Нишу и SUNY Cortland USA);;
 10. 2001. година - пројекат "Женске студије", (Женски истраживачки центар, Ниш);;
 11. 2000. година – пројекат "Жене то могу", Женска нишка акција, Ниш и Отворени Клуб, Ниш;;
 12. 2000-2001. година "Програм помоћи и подршке за превазилажење конфликтних односа у породици",(Женски истраживачки центар, Ниш);;
 13. 1998. године пројекат "Програм информисања жена о женским људским правима" (Женски истраживачки центар, Ниш);;
 14. 1993. године рад на пројекту "С.О.С. телефон за жене и децу жртве породичног насиља", С.О.С. удружење за жене и децу жртве насиља, Ниш;;