Учешће у пројектима

 


  1. Као истраживач учествује на пројекту "Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе", који се реализује у оквиру Центра за правна и друштвена истраживања Правног факултета у Нишу.;;