Стручна усавршавања

Проф. др Александар Мојашевић


 1. Завршио је семинар Institutional efforts to enhance arbitration 22. септембра 2017. године на Правном факултету у Београду; организатори: Правни факултет у Београду, DIS, Arbitration Association, Карановић/Николић, Baker McKenzie;
 2. Успешно завршио радионицу „Усавршавање практичних знања и вештина посредовања – припрема за Недељу медијације”, одржаној 10. и 11. октобра 2017. године у Београду, у организацији Правосудне академије и пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа у Србији”, који финансира Европска унија;
 3. Успешно завршио дводневну специјализовану обуку за посреднике-медијаторе у области породичне медијације (21-22. јун 2016), у организацији Националног удружења медијатора Србије (НУМС) и удружења "Партнери за демократске промене Србија", у просторијама Привредне коморе Београда;
 4. Успешно завршио једнодневну специјализовану обуку за посреднике-медијаторе напредне вештине посредовања - управљање предметима у медијацији (21. март 2016), у организацији Националног удружења медијатора Србије (НУМС) и удружења "Партнери за демократске промене Србија", у просторијама Привредне коморе Београда;
 5. Успешно завршио дводневну специјализовану обуку за посреднике-медијаторе у случајевима злостављања на раду - мобинга (17-18. децембар 2015), у организацији Националног удружења медијатора Србије (НУМС) и удружења "Партнери за демократске промене Србија", у просторијама Привредне коморе Београда;
 6. Активно учествовао и презентовао рад на међународном воркшопу под називом "Економска анализа парнице" (The International Workshop "Economic Analysis of Litigation"), у Катанији, Италија, 20-21. јун 2014. године, у организацији Департмана за економију и бизнис Универзитета у Катанији;
 7. Учествовао и излагао рад под називом "Economic and Psychological Approach to the Study of Human Rationality" на међународној научној конференцији "Multidisciplinarity in Business & Science", у организацији M-Sphere (Association for Promotion of Multidisciplinarity in Science and Business), одржаној у Дубровнику, Република Хрватска, у периоду од 10. октобра до 12. октобра 2013. године.
 8. Учествовао је, у својству предавача, на тренингу за студенте под називом Теорије и технике учења и писања семинарских радова на Правном факултету у Нишу 2012. године;
 9. Учествовао је на научној конференцији, 9. и 10. септембра 2012. године, у част проф. др Светозара Пејовића, под називом Law, Rules and Economic Performance, организованој на Правном факултету Универзитета у Београду;
 10. Успешно завршио петодневну основну обуку за посреднике-медијаторе (18-22. новембар 2015) у организацији Националног удружења медијатора Србије (НУМС) и удружења "Партнери за демократске промене Србија", у просторијама Привредне коморе Београда;
 11. Успешно завршио обуку за припрему и управљање пројектима за европске програме финансирања високог образовања, под називом "EU Higher education funded programmes", у организацији Мреже правних факултета југоисточне Европе (SEELS), Маврово, Македонија, 22–25 новембар 2011. године;
 12. Успешно завршио Темпус радионицу за писање пројеката са фокусом на формирање логичке матрице (ЛФМ), у организацији Темпус канцеларије у Србији, Београд, 5. децембар, 2011.
 13. Успешно завршио специјалистички семинар Наплата потраживања путем судских поступака - законска регулатива и судска пракса, у организацији Регионалне организације за едукацију, научна истраживања, унапређење рада правосудних, економских, управних и просветних институција и организација (ТАЗ), Београд, 2 новембар, 2010.
 14. Успешно завршио специјалистички семинар Фондови Европске Уније - процес, програмирање и израда пројеката, у организацији Регионалне организације за едукацију, научна истраживања, унапређење рада правосудних, економских, управних и просветних институција и организација (ТАЗ), Београд, 3 новембар, 2010.
 15. Студијски боравак на Универзитету Инсубрија, Комо, Италија, у оквиру Темпус пројекта (TEMPUS JEP Post-Graduate Studies for European Integration at the Faculties of Law at the Universites of Belgrade, Nis and Novi Sad), 17-24 април, 2008.
 16. Успешно завршио летњу школу Америчког института за политичке и економске системе (American Institute on Political and Economic Systems), у организацији: Фонда за америчке студије (The Fund for American Studies), Џорџтаун универзитета (Geogetown University) и Карловог Универзитета (Charles University), Праг, Чешка, 12 јул-2 август, 2008.
 17. Успешно завршио Семинар Активно учење у Организацији Правног факултета у Нишу, 11−12. мај, 2007. године;
 18. Успешно завршио летњу школу, "Vienna and Chicago: Two Schools of Free-Market Economics", Институт за економска и социјална истраживања (ESPI INSTITUT), Београд, 9-20 јули, 2007. године;