Стручна усавршавања

Проф. др Ирена Пејић


  1. Студијски боравак на британском Универзитету у Лондону London School of Economics and Political Science, Centre for the Study of Global Governance, у оквиру Про¬грама усавршавања наставника у Југоисточној Европи (Faculty Development in South East Europe Program), 2004, 2006. и 2007. године. У оквиру Програма одржала предавање на тему: “Obstacles to Stable Go¬ver¬n¬ment in Ser¬bia during and after Milosevic Rule” (12.10.2004, London School of Economics and Political Scien¬ce, Centre for the Study of Global Governance, London). У оквиру истог Програма израдила наставни програм за предмет Парламентарно право (Syllabus: Parliamentary Law), који је објављен у при¬руч¬ни¬ку: M.Kaldor, V.Bojičić-Dželilović & D.Kostovicova (eds.), Social Science in South East Europe Syllabus Handbook, London: London School of Economics and Political Science, Centre for the Study of Global Governance, 2007, pp. 270-282.
  2. Семинар о Европској унији, Европски колеџ у Брижу (Intensive Seminar on the European Union, College of Europe, Bruges), Белгија (јул 2004.)
  3. Боравила две недеље на Државном универзитету SUNY Cortland, Departmant of Political Science, USA, октобар, 2003.
  4. Летње школе у области политичких наука (Summer School project 2003, 2004, 2005) у оквиру Образовног партнерског програма у области политичких наука одржане на Универзитету у Нишу ("Edu¬ca¬tio¬nal partnerships Program between the State University of New York, College at Cortland and the University of Nis, the Faculty of Law and the Faculty of Philosophy Nis", 2002. - 2005.)