Стручна усавршавања

Др Марко Димитријевић


  1. Гостујуће предавање на Институту Европског Универзитета у Фиренци, Департман за право -Радна група за развој Европског монетарног и финансијског права (European University Institute, Department of Law – EU Monetary and Financial Law Working Group, Florence, Italy), април 2019.
  2. Студијско-истраживачки боравак као гост истраживач „Макс Планк Института за међународно, европско и регулаторно процесно право (Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law, Luxembourg)“, у периоду 01.09-10.09.2019. године.
  3. Студијско-истраживачки боравак као стипендиста „Макс Планк Института за пореско право и јавне финансије (Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, Munich, Germany)“, у периоду 01.09-30.09.2018. године.
  4. Члан (individual observer) Европског Правног Института при Универзитету у Бечу (European Law Institute - ELI );
  5. Студијско-истраживачки боравак као стипендиста „Европског института Универзитета Сарланд у Сарбрикену (Saarland University, European Instititute - EU Cluster of Excellence for International and European Law, Saarbrücken, Germany)“, у периоду 30.08-30.09.2017. године.