Стручна усавршавања

Др Наталија Жунић


 1. Семинар, Интерактивни методи рада, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2006
 2. Тренинг програм, Женска права и феминистички принципи рада на СОС телефону, С.О.С. за жене и децу жртве насиља у Нишу, март, 2006
 3. Семинар, Склоништа за жене, Комисија за родну равноправност и једнаке могућности Скупштина општине града Ниша", С.О.С. за жене и децу жртве насиља у Нишу, април 2006
 4. Студијски боравак у САД, на SUNY Cortland/USA, септембар/октобар 2003
 5. Семинар Економски равноправне, АЖИН, Ниш, октобар, 2002
 6. Конференција Жене у јавном и политичком животу, Женски истраживачки центар - Ниш, Фондација Конрад Аденауер, мај, 2001, Ниш
 7. STAR Network Regional Conference, Research on Womens Economic and Social Position in Yugoslavia, Београд, фебруар, 2001
 8. Семинар Правна клиника – концепт и методи рада, ABBA-CELLI, Сарајево, јуни, 2001
 9. Стални семинар Жена и друштво, "Сексуална злоупотреба деце", С.О.С. за жене и децу жртве насиља у Нишу, март, 1998, Ниш
 10. Стални семинар Жена и друштво, "Женска искуства у рату", С.О.С. за жене и децу жртве насиља у Нишу и Виктимолошко друштво Србије, мај, 1997, Ниш
 11. Семинар Женска права и друштвена транзиција у СР Југославији, Виктимолошко друштво Србије, јуни, 1997, Београд
 12. Семинар Жене и лидерство, октобар, 1997, Нишка Бања
 13. Стални семинар Жена и друштво, С.О.С. за жене и децу жртве насиља у Нишу, октобар, 1996, Ниш
 14. Треће југословенско феминистичко саветовање Насиље према женама, март/април, 1990, Београд;