Стручна усавршавања

Др Сања Марјановић


  1. Семинар FP7/REGPOT/Радионица о писању предлога пројеката, у организацији Министарства науке Републике Србије, одржан на Универзитету у Нишу, 2008. године
  2. Семинари "Активно учење и клинички програм обуке за заштиту права жена" у организацији Правног факултета у Нишу (укупно 2), 2007. године;
  3. Семинар Language 4 Law, у организацији Правног факултета у Нишу, 2007. године;
  4. Конференција "Изградња правног система Републике Србије"организована у оквиру прославе Дана факултета, 2007. године