Стручна усавршавања

 


  1. Семинар "Активно учење/настава - могућности њихове примене на Универзитету", који је у периоду од 11.-12.05.2007. године одржан на Правном факултету у Нишу.
  2. Семинар "Наставне методе" (у оквиру USAID пројекта "Владавина права у Србији") који је одржан 26.05.2005. године на Правном факултету у Нишу, у организацији Националног центра за државне судове из Београда);
  3. Последипломске студије Грађанскоправног смера на Правном факултету у Новом Саду у периоду од 2002 до 2006. године;