Учешће у пројектима

 


 1. "Академик Владимир Михайлович Корецкий", Пројекат у области научно-образовногм програма Универзитета права Националне академије наука Украјине, Кијев и Институт државе и права Украјине у Кијеву, 2008.(www.kul.kiev.ua).;
 2. Србија, Ниш, Правни саветник, Пројекат ЕНТРАНСЕ под покровитељством Владе Краљевине Норвешке, уз учешће, компаније "СИНТЕФ", Норвешка, Стручна правно-теоријска подршка у процесу реализације пилот пројекта за Србију: Привредни инкубатор бизнис центар",Јануар – октобар 2005.;
 3. "Право на приступ правосуђу – имплементација европских стандарда у правни систем Републике Србије" (Министарство науке Републике Србије и Правни факултет у Нишу, 2005.);
 4. Регионална агенција за развој малих и средњих предузећа, Ниш, Вођа тима, Регионална агенција и Европска агенција за реконструкцију и развој, Израда пројекта "Шема локалног гаранцијског фонда за мала и средња предузећа". Више одржаних презентација, поред осталог, пред Скупштином Града Ниша и експертима у Извршном већу Војводине у Новом Саду, 01.06.-15.08.2003.;
 5. Београд, Хотел Југославија, Амбасада Краљевине Норвешке у Југославији и Норвешки савет за трговину, Учесник манифестације "Дани норвешке у СРЈ","Правни режим увоза рибе и морских плодова из Норвешке у Југославију",30.04.2002.;
 6. Норвешка, Алесунд, Ниш, Србија, Правни саветник, Правне информације о директним страним улагањима у Југославији. Пројекат заједничког улагања у фабрику са седиштем у Србији, Од 10. јула 2001. до 26. априла 2002.;
 7. Ташкент, Узбекистан, Специјални правни саветник и преводилац за руско-српски-руски језик компаније "Торсвик", Ташкент, Шеф тима за преговоре са партнерима Компаније и аутор нормативног дела пројеката: а) реконструкције хотела "Ташкент", б) реконструкције и доградњи мреже за топлификацију града Нукуса; ц) Изградње резиденцијалних објеката за потребе Кабинета Председника Узбекистана, 2000-2001; 105 дана (у неколико наврата);
 8. Мирно решавање спорова" (Центар за економске односе са иностранством Факултета политичких наука, 2000.);;
 9. Киргистан – Ош, Бишкек, Кисил-Ки, Специјални правни саветник српско-грчке Компаније и симултани преводилац за руски језик, Аутор Нацрта специјалног Уговора између Владе Републике Киргистана и Компаније (српска и руска верзија); члан експертског тима за преговоре између Компаније и Владе, 1996.;
 10. "Функционисање и изградња правног система Републике Србије" (Правни факултет Универзитета у Нишу, од 1996.);;
 11. Благојевград, Софија, Бугарска, Правни саветник, Аутор сета правних докумената за оснивање мешовитог бугарско-југословенског акционарског друштва за осигурање, као облика првог присуства страног капитала у историји бугарског осигурања, 1993-1994.;
 12. Москва, Русија, Улиановскаја бр. 40, Правни саветник, Аутор сета правних докумената за оснивање пословне банке и промотер новоосноване банке при Централној банци Руске Федерације у Москви, 1992.;
 13. "Организационо-правни облици трговачких друштава у законодавствима европских држава (Институт за упоредно право, Београд, 1990-1995.);;
 14. "О држави као субјекту трговинских односа" (Институт за међународну политику и привреду и Конзорцијум института, Београд, Загреб, Љубљана, 1985-1990.);;