Учешће у пројектима

Проф. др Александар Мојашевић


  1. Учесник петогодишњег пројекта "Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе", Ниш, актуелни пројекат.;;
  2. Учесник трогодишњег пројекта под називом "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору", у организацији Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011-2014. године.;;
  3. Учесник трогодишњег Темпус пројекта (TEMPUS JEP Post-Graduate Studies for European Integration at the Faculties of Law at the Universites of Belgrade, Nis and Novi Sad), на предмету Правни и економски аспекти интеграције у Европску Унију - пример Србије, Ниш, 2005-2008. године.;;
  4. Учесник једногодишњег пројекта под називом "Заштита људских права у кривичном поступку", у организацији невладине организације "Центар за мир и развој демократије", Ниш, 2004. године.;;