Учешће у пројектима

Проф. др Маја Настић


  1. "Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе"- носилац Правни факултет у Нишу;;
  2. "Приступ правосуђу - инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије", носилац Правни факултет у Нишу (Центар за правна и друштвена истраживања, период реализације од 1.1.2006-31.12.2010;;
  3. TEMPUS POGESTEI - postgraduate studies for eureopan integration at the faculties of law at the universities of Belgrade, Nis and Novi Sad, participant at the module 3 – Human Rights and democracy, related to the EU integration;;