Учешће у пројектима

Проф. др Небојша Раичевић


  1. "Обука судија о основама права ЕУ и припрема за Споразум о стабилизацији и придруживању", Правосудни центар за обуку и стручно усавршавање – Београд, и Правни форум – Београд, јун-децембар 2006, предавач;;
  2. ТЕМПУС пројекaт "Последипломске студије за европске интеграције"(Post-graduate studies for European Integration – POGESTEI) који се реализује у оквиру ТЕМПУС програма за период 01. 10. 2005 – 30. 09. 2008. Поред Правног факултета у Нишу на овом пројекту још учествују Правни факултет у Марибору (grant holder), Правни факултет у Београду (координатор пројекта), Правни факултет у Салцбургу, Правни факултет у Трсту, Правни факултет Универзитета Виадрина из Франкфурта, Правни факултет Универзитета Инсубриа Комо (Италија) и Правни факултет у Новом Саду (учесници пројекта);;
  3. "Програм подршке високом образовању за регион југоисточне Европе", Инситут отвореног друштва - Будимпепшта (Open Society Institute – Higher Education Support Program), 01. октобар 2004-30. септембар 2005, истраживач;;
  4. "Унапређење изучавања политичких наука на Универзитету у Нишу", Универзитет у Нишу (Правни факултет и Филозофски факултет) и Универзитет државе Њујорк из Кортланда – Департман за политичке науке (SUNY Cortland – Political Science Department), 01.10.2002–30.09.2005;;
  5. "Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе", Институт за правна и друштвена истраживања Правног факултета у Нишу, 01.10.2001-30.09.2006, истраживач;