Учешће у пројектима

Др Сања Марјановић


  1. "Приступ правосуђу - инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије", реализован уз подршку Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије; ;
  2. "TEMPUS POGESTEI" (асистент за предмет МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО У КОНТЕКСТУ ПРАВНИХ СТРУКТУРА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ);;