Стручна усавршавања

Др Душица Миладиновић Стефановић


  1. Семинар "Активно учење", одржан 14. и 16. марта 2007. године, на Правном факултету у Нишу
  2. Семинар "Наставне методе" (у оквиру USAID пројекта "Владавина права у Србији") 2005. године на Правном факултету у Нишу, организован од стране Националног центра за државне судове САД
  3. Последипломске студије на смеру за Кривично право на Правном факултету у Новом Саду у периоду од 2002. до 2007. године;
  4. "Семинар за усавршавање сарадника Универзитета у Нишу", одржан на Универзитету у Нишу у периоду од 15. до 19. маја 2000. године