Организација Факултета

ФАКУЛТЕТ 
 
НАСТАВНО-НАУЧНА ЈЕДИНИЦА        НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ЈЕДИНИЦА        СЕКРЕТАРИЈАТ        ЈЕДИНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ
                         
КАТЕДРЕ       Центар за правна и друштвена истраживања       Служба за опште послове        
                         
Катедра за правнотеоријске науке       Центар за публикације       Служба за наставу и студентска питања        
                         
Катедра за јавноправне науке       Библиотека        Служба за материјално-финансијско пословање        
                         
Катедра за кривичноправне науке       Рачунарско-информациони центар                 
                         
Катедра за грађанскоправне науке       Центар за јавне политике Европске уније                
                         
Катедра за трговинскоправне науке       Center for Private International Law of the Hague Conventions                
                         
Катедра за правноекономске науке                        
                         
Катедра за правноисторијске науке                        
                         
Катедра за међународноправне науке                        
                         
ЦЕНТАР ЗА ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ                        
                         
Центар за јавне политике Европске уније                        
                         
Center for Private International Law of the Hague Conventions
                         
ПРАВНА КЛИНИКА