ТЕРМИНИ КОНСУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ - пролећни семестар 2018.


Проф. др Миомира Костић - ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА, ПЕНОЛОГИЈА, КРИМИНОЛОГИЈА, КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

четвртком, од 10 - 12 сати.

 

Доц. др Наталија Жунић - ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА

четвртком, од 10 - 12 сати.

 

Доц. др Дарко Димовски - КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

04.05., 11.05., и 18.05.2018. од 12 сати.

 

Иван Илић - ВИКТИМОЛОГИЈА

27.02 од 12-13 h
27.03. од 12 до 13 h
15.05. од 12 до 13 h

КРИМИНАЛИСТИКА:

27.02 од 13-14 h
13.03. од 12 до 13 h
27.03. од 13 до 14 h
17.04. од 12 до 13 h
15.05. од 13 до 14 h

КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

13.03. од 13 до 14 h
17.04. од 13 до 14 h
15.05. од 14 до 15 h

ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА

 

27.02 од 14-15 h

17.04. od 14 do 15 h

ПРАВО ЖИВОТИЊА - Доц. др Новак Крстић

26. април 10-13 часова
03. мај 10-14 часова.