ТЕРМИНИ КОНСУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ - пролећни семестар 2019.

 

Проф. др Дарко Димовски - ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА, ПЕНОЛОГИЈА, КРИМИНОЛОГИЈА, КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ:

 

5. 03. od 12h
8. 03. od 12h
12. 03. od 12h
15. 03. od 12h
19. 03. od 12h
22. 03. od 12h
26. 03. od 12h

 


ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРАВА:

ПРОФ. ДР АЛЕКСАНДАР МОЈАШЕВИЋ: 7.3. (3 часа); 14.3. (3 часа); 21.3 (3 часа); 28.3. (4 часа);ПРОФ. ДР ЉУБИЦА НИКОЛИЋ: 6.3. (3 часа); 13.3. (3 часа); 20.3. (3 часа); 27.3. (3 часа).

ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ:
ПРОФ. ДР ЉУБИЦА НИКОЛИЋ: 6.3. (3 часа); 13.3. (3 часа); 20.3. (3 часа); 27.3. (4 часа);ПРОФ. ДР АЛЕКСАНДАР МОЈАШЕВИЋ: 7.3. (3 часа); 14.3. (3 часа); 21.3 (3 часа); 28.3. (3 часа). 

Доц. др Иван Илић - ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА, ВИКТИМОЛОГИЈА, КРИМИНАЛИСТИКА, КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ:

05.03. од 12h, 
26.03. од 12h, 
09.04. од 12h, 
23.04. од 12h и 
21.05. од 12h.

 

Доц. др Новак Крстић - ПРАВО ЖИВОТИЊА:

21. март - од 10-13 часова
27. март - од 10-12 часова
3. април - од 10-12 часова

Консултативна настава биће одржана у кабинету бр. 16 на 4. спрату.

 

Проф. др Миомира Костић - ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА, ПЕНОЛОГИЈА, КРИМИНОЛОГИЈА, КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Консултације се одржавају четвртком, од 10 - 12 сати.

 

Проф. др марко Трајковић - ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА:

Консултације из предмeта ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА за студенте који су одабрали изборни предмет Филозофија права биће одржана 25. фебруара од 11:30 у кабинету професора др Марка Трајковића.

 

Доц. др Наталија Жунић - ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА:

Консултације из предмета ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА, код доц. др Наталије Жунић, одржавају се средом од 15-16 сати.

 

Проф. др Драган Јовашевић - Термини консултативне наставе:

III година

предмет : Међународно кривично право

27.2. у периоду 8-13 сати
19.3. у периоду 8-13 сати

IV година

предмет: Прекршајно право

28.2. у периоду 8-13 сати
18.3. у периоду 8-13 сати