СЕПТЕМБАРСКИ ВАНРЕДНИ ИСПИТНИ РОК 2020. - ДАТУМИ И САТНИЦЕ ИСПИТА

Поштоване студенткиње, Поштовани студенти,

На електронском студентском сервису објављени су нови датуми полагања за испите пријављене у септембарском испитном року 2020.

Молимо студенте да осим датума погледају и сатницу за испите која ће за сваки датум, испит и испитивача бити сукцесивно објављена на сајту Факултета - на овој страници.

МОЛИМО ВАС, ДА ЗБОГ МОГУЋИХ ИЗМЕНА, ПРОВЕРАВАТЕ ДАТУМЕ И САТНИЦУ ИСПИТА.

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ НАКНАДНО ПРИЈАВИЛИ ИСПИТ,  ПОЛАЖУ У ПОСЛЕДЊОЈ ГРУПИ ПРЕДВИЂЕНОЈ ЗА ДАТУМ КОЈИ СТОЈИ У СТУДЕНТСКОМ СЕРВИСУ.

Студенти су у обавези да се придржавају дате сатнице како би било могуће одржати социјалну дистанцу.

Задржавање у ходнику није дозвољено. У учионицама су обележена места на којима је предвиђено седење. Остала седишта не могу се користити. Након завршетка испита не задржавајте се у ходницима и згради факултета.

Желимо Вам успешан испитни рок !

 

ОКВИРНИ РАСПОРЕД ЗА СЕПТЕМБАРСКИ ВАНРЕДНИ ИСПИТНИ РОК 2020.

 

14. СЕПТЕМБАР 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ
 НАСЛЕДНО ПРАВО  Проф. др Наташа Стојановић
 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ  Проф. др Славиша Ковачевић
 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО  Проф. др Саша Кнежевић
 САВРЕМЕНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ  Проф. др Славиша Ковачевић
 РИМСКО ПРАВО  Проф. др Марија Игњатовић
 УСТАВНО ПРАВО  Проф. др Ирена Пејић
 УСТАВНО ПРАВО  Проф. др Маја Настић
 ПОРОДИЧНО ПРАВО  Проф. др Дејан Јанићијевић
 АРБИТРАЖНО ПРАВО  Проф. др Дејан Јанићијевић
 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО  Доц. др Анђелија Тасић
 ПРАВА ДЕТЕТА  Доц. др Анђелија Тасић
 ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ  Проф. др Видоје Спасић
 ОСНОВИ ПРАВА ЕУ  Проф. др Зоран Радивојевић
 ОСНОВИ ПРАВА ЕУ  Проф. др Небојша Раичевић
15. СЕПТЕМБАР 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ
 РАДНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 ДИСЦИПЛИНСКО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић 
 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО  Проф. др Мирко Живковић
 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО  Проф. др Сања Марјановић
 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ  Проф. др Љубица Николић
 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ  Проф. др Александар Мојашевић
 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО  Проф. др Марина Димитријевић
 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  Доц. др Николета Момчиловић
 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО  Проф. др Мирослав Лазић
 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО  Проф. др Зоран Радивојевић
 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО  Проф. др Небојша Раичевић
 ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА  Проф. др Срђан Голубовић
 ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА  Доц. др Марко Димитријевић
16. СЕПТЕМБАР 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ
 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО  Доц. др Милица Вучковић
 КРИМИНОЛОГИЈА  Проф. др Дарко Димовски
 ВИКТИМОЛОГИЈА  Проф. др Дарко Димовски
 КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ  Проф. др Дарко Димовски
 ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА  Проф. др Дарко Димовски
 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО  Доц. др Иван Илић
 КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  Доц. др Иван Илић
 КРИМИНАЛИСТИКА  Доц. др Иван Илић
 ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА  Доц. др Иван Илић
 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО  Доц. др Ивана Симоновић
 УВОД У ПРАВО  Проф. др Марко Трајковић
 УВОД У ПРАВО  Доц. др Сузана Медар
 ИСТОРИЈА ПРАВА  Проф. др Драган Николић
 ИСТОРИЈА ПРАВА  Проф. др Александар Ђорђевић
 УПРАВНО ПРАВО  Доц. др Милош Прица
 ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  Доц. др Милош Прица
 МЕДИЈСКО ПРАВО  Доц. др Милош Прица
17. СЕПТЕМБАР 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ 
 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО  Проф. др Невена Петрушић
 ТРГОВИНСКО ПРАВО  Проф. др Милена Јовановић Затила
 ПРАВО ПОТРОШАЧА  Проф. др Милена Јовановић Затила
 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО  Доц. др Милица Вучковић
 ИСТОРИЈА ПРАВА  Проф. др Небојша Ранђеловић
 КРИВИЧНО ПРАВО  Проф. др Драган Јовашевић
 КРИВИЧНО ПРАВО  Проф. др Душица Миладиновић Стефановић
 МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО  Проф. др Предраг Цветковић
 УСТАВНА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ  Проф. др Небојша Ранђеловић
 УСТАВНА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ  Проф. др Александар Ђорђевић
 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  Гордана Игњатовић
 РУСКИ ЈЕЗИК  Доц. др Велимир Илић
 КРИМИНОЛОГИЈА  Проф. др Миомира Костић
 НАСЛЕДНО ПРАВО  Доц. др Новак Крстић
 ПРАВА ДЕТЕТА  Проф. др Невена Петрушић 
19. СЕПТЕМБАР 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ 
 УПРАВНО ПРАВО  Проф. др Предраг Димитријевић
 УПРАВНО ПРАВО  Проф. др Дејан Вучетић
 МЕДИЈСКО ПРАВО  Проф. др Дејан Вучетић
 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО  Доц. др Михајло Цветковић
 МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО  Доц. др Урош Здравковић
 ПРАВНА МЕДИЦИНА  Проф. др Зоран Ћирић