ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

Молимо кандидате који се пријављују за упис на прву годину основних академских студија права У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ у шк. 2019/2020. години, да поред писане пријаве коју попуњавају на Факултету, попуне и комплетан образац пријаве за пријемни испит у електронском облику путем web странице Факултета, у временском периоду од 19. до 23. јуна 2019. године до 24:00 сати.

Приликом предаје докумената на шалтеру Службе за наставу и студентска питања, кандидат добија КАРТИЦУ са бројем пријаве и лозинком са којима приступа електронском обрасцу. Кандидат је дужан да ову картицу са собом понесе на пријемни испит и да је чува до добијања индекса.

Молимо кандидате да попуне сва поља електронског обрасца а обавезно Име, Име једног родитеља, Презиме и ЈМБГ. Све податке, осим е-маил адресе, попунити ћириличним писмом. Максимално користити падајуће меније приликом попуњавања одређених поља. Кликом на УПАМТИ, појављује се друга страна обрасца која садрже Ваше сачуване податке и даје Вам могућност да их проверите и по потреби промените кликом на НАЗАД. Ако су унети подаци исправни, кликом на ДАЉЕ завршавате унос података

Уколико немате приступ интернету, електронску пријаву можете извршити у Рачунском центру на Правном факултету у Нишу, закључно са 24. 06. 2019. године до 14:00 сати.

ЕЛЕКТРОНСКИ ОБРАЗАЦ: