УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У ПРОДУЖЕНОМ ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА У ПРОДУЖЕНОМ ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ КАНДИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА У I УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ
 
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ - АФИРМАТИВНА МЕРА 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ - АФИРМАТИВНА МЕРА 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ - АФИРМАТИВНА МЕРА 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ - АФИРМАТИВНА МЕРА 

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА СА УСПЕХОМ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕСПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА СА УСПЕХОМ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДННУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ ЗА ШК. 2017/2018. ГОДИНУ 

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ: ПРЕПОРУКА - ИЗЈАВА НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РОМА 

АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ: ИЗЈАВА - РОМСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА 

АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ: ИЗЈАВА - СРПСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ