ОДРЖАНА ОБУКА ЗА СТАТИСТИЧКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА

 

Правни факултет у Нишу организовао је обуку за статистичку обраду података у области друштевних истраживања, 22. и 23. децембра 2017. године.

 


Обуку су похађали наставници и сарадници Правног факултета у Нишу, Филозофског факултета у Нишу и Економског факултета у Нишу, као и студенти докторских, мастер и основних академских студија из области друштвено-хуманистичких наука.


Циљ обуке био је да се учесници оспособе за статистичку обраду података у оквиру емпиријских истраживања из области друштвено‐хуманистичких наука.

 

Ово је прва обука тог садржаја која је организована на нашем Факултету. Зато је и добила назив основна обука.

 

 


Обуку је похађало 44 полазника/полазница. Сви полазници добили су сертификат о завршеној основној обуци за статистичку обраду података у области друштвених истраживања.


Увидом у евалуационе листове јасно је исказана намера полазника/полазница да се обука настави програмима напредних курсева, кроз радионичарски рад.


Успешност овако организованих обука подстрек је раду Центра за правна и друштвена истраживања, и уједно позив наставницима и сарадницима Факултета да својим идејама, али и мотивацијом за стицањем нових знања, обогате едукативне садржаје и допринесу афирмацији Факултета.