Правна клиника за заштиту од дискриминације

Правни факултет Универзитета у Нишу

ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА ДРУГОЈ ГЕНЕРАЦИЈИ СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ОБУКУ НА ПРАВНОЈ КЛИНИЦИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Дана 26.09.2018. године на Правном факултету у Нишу, уручени су сертификати другој генерацији студената који су завршили обуку на правној клиници за заштиту од дискриминације. Сертификате је уручио Зоран Крстић, председник Вишег суда у Нишу.