Правна клиника за заштиту од дискриминације

Правни факултет Универзитета у Нишу

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ У СЛУЧАЈЕВИМА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Aко сматрате да сте због своје националности, пола, вере, политичког убеђења, старосног доба, инвалидитета или било ког другог личног својства изложени дискриминацији на радном месту, у запошљавању, образовању, пружању здравствених и других услуга или у било којој другој области

О ПРАВНОЈ КЛИНИЦИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Списак студената који учествују у раду Правне клинике за заштиту од дискриминације

ОСОБЉЕ ПРАВНЕ КЛИНИКЕ:

  • Проф. др Невена Петрушић, редовна професорка Правног факултета у Нишу
  • Проф. др Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу
  • Проф. др Небојша Раичевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу
  • Доц. др Душица Миладиновић Стефановић, доценткиња Правног факултета у Нишу
  • Др Анђелија Тасић, асистенткиња Правног факултета у Нишу
  • Ирена Стојадиновић, адвокат из Ниша
  • Марко Крстић, адвокат из Ниша