Правна клиника за заштиту од дискриминације

Правни факултет Универзитета у Нишу

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ У СЛУЧАЈЕВИМА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Aко сматрате да сте због своје националности, пола, вере, политичког убеђења, старосног доба, инвалидитета или било ког другог личног својства изложени дискриминацији на радном месту, у запошљавању, образовању, пружању здравствених и других услуга или у било којој другој области