Правна клиника за заштиту од дискриминације

Правни факултет Универзитета у Нишу

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ У СЛУЧАЈЕВИМА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Aко сматрате да сте због своје националности, пола, вере, политичког убеђења, старосног доба, инвалидитета или било ког другог личног својства изложени дискриминацији на радном месту, у запошљавању, образовању, пружању здравствених и других услуга или у било којој другој области

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ НА КЛИНИЦИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДИСКРМИНАЦИЈЕ

Први састанак, на којем ће бити представљен план рада на Клиници, биће одржан 2. новембра, у 17 часова у Сали за седнице. После уводних напомена, управница клинике, проф. др Невена Петрусић одржаће и прве часове теоријске обуке.

ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА ПРВОЈ ГЕНЕРАЦИЈИ СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ОБУКУ НА ПРАВНОЈ КЛИНИЦИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Дана 12.09.2017. године на Правном факултету у Нишу, уручени су сертификати првој генерацији студената који су завршили обуку на правној клиници за заштиту од дискриминације. Сертификате је уручила Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности.

Детаљније ...

КОНКУРС ЗА УПИС НА ЈЕДНОГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ АНТИДИСКРИМИНАЦИОНОГ ПРАВА

КОНКУРС ЗА УПИС НА ЈЕДНОГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ АНТИДИСКРИМИНАЦИОНОГ ПРАВА

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА УПИС НА ЈЕДНОГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ АНТИДИСКРИМИНАЦИОНОГ ПРАВА