Правна клиника за заштиту од дискриминације

Правни факултет Универзитета у Нишу

ТРЕЋА ИНФО-СЕСИЈА О ДИСКРМИНАЦИЈИ И ЗАШТИТИ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Дана 30. 5. 2019. године у Ромском културном центру у Нишу студенти и студенткиње Правне клинике за заштиту од дискриминације одржали су трећу инфо-сесију о дискрминацији и заштити од дискриминације.


Инфо-сесија је окупила велики број Рома и Ромкиња, а у разговору који је вођен указано је на случејеве дискриминације у остваривању појединих права, као и на неједнакости у погледу приступа правди припадника и проипадница ромске заједнице.