Prof. dr Aleksandar Ćirić


Prof. dr Aleksandar Ćirić, Full Professor
(Niš, 15.10.1952.)

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu 1975. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Pravni položaj organizacija turističke delatnosti”, odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu 1982. godine. Doktorsku disertaciju na temu “Odgovornost prodavca po ugovoru o isporuci između organizacija socijalističkih zemalja“ odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1987. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1976. godine. Za Assistant Professora za užu trgovinskopravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Aleksandar Ćirić izabran je 1988. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, prof. dr Aleksandar Ćirić objavio je tri udžbenika, četiri monografije, više studija i preko 100 članaka. Učestvovao je i učestvuje na ukupno 14 projekata. Tokom svoje profesionalne karijere boravio je na stručnom usavršavanju u mnogim univerzitetskim centrima: Pravni i Ekonomski fakultet Univerziteta “Pantheon Sorbonne, Paris I”; Međunarodna trgovinska komora (ICC) u Parizu; Institut države i prava Akademije nauka Ruske Federacije u Moskvi; Fakultet za međunarodno pravo i međunarodne odnose, Kijev; Pravni fakultet državnog Univerziteta „Taras Ševčenko”u Kijevu (Ukrajina); Pravni fakultet Univerziteta "Lomonosov" u Moskvi.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 15, III floor
Phone: 018 500 231
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Tuesday: 12-14h