Prof. dr Đorđe Nikolić


Prof. dr Đorđe Nikolić, Associate Professor
(Peć, 06.11.1952.)

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Uroševcu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1975. godine. Pravosudni ispit položio je. juna 1977. godine. Akademski naziv magistra pravnih nauka stekao je 1987. godine odbranom magistarskog rada "Ugovorna odgovornost izvođača radova" (mentor: prof. dr Zoran Antonijević), a naučni stepen doktora pravnih nauka stekao je 1992. godine odbranom doktorske disertacije "Odgovornost usled terorističkih akata, javnih demonstracija ili manifestacija" (mentor: prof. dr Slobodan Perović). Univerzitetsku karijeru započeo je 1. maja 1980. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini gde je, kao nastavnik obligacionog prava, radio sve do 31.01.2009. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, prof. dr Đorđe Nikolić učestvovao je na brojnim naučnim i stručnim skupovima i autor je i koautor nekoliko knjiga i više od pedeset radova pretežno iz oblasti obligacionog prava.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 16, III floor
Phone: 018 500 232
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Monday: 09-11h, Tuesday: 09-11h