Dr Mihajlo Cvetković


Dr Mihajlo Cvetković, Assistant Professor
(Niš, 25.01.1979.)

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu 2005. godine. Za saradnika u nastavi za užu građansko-pravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, izabran je 2006. godine, zbog služenja vojnog roka aktivno angažovan od septembra 2007. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, učestvovao je i učestvuje na četiri projekta. Tokom svoje profesionalne karijere boravio je jednom stručnom usavršavanju u inostranstvu.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 9, II floor (Aneks)
Phone: 018 500 295
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Monday: 12-14h, Tuesday: 12-14h