Prof. dr Zoran Ćirić


Prof. dr Zoran Ćirić, Full Professor
(Niš, 11.03.1960.)

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Nišu 1984. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Kriminogena vrednost sumanutih ideja”, imenovani je na Medicinskom fakultetu u Nišu, 1995. godine. Doktorsku disertaciju na temu “Kliničke i psiho-socijalne karakteristike shizofrenih bolesnika izvršilaca krivičnih dela“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Nišu, 1999.godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1994.godine. Za Assistant Professora za užu Krivično pravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Zoran Ćirić izabran je 1999. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2004. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, Ćirić dr Zoran objavio je dva udžbenika, jednu monografija, 26 članaka. Do sada je učestvovao i učestvuje na sedam projekata na Fakultetu ili organizaciji drugih institucija i organizacija. Tokom svoje profesionalne karijere boravio je na stručnom usavršavanju u okviru specijalizacije iz neuropsihijatrije.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 8, III floor
Phone: 018 500 225
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Wednesday: 10 - 12h, Friday: 11-13h