Dr Aleksandar Đorđević


Dr Aleksandar Đorđević, Associate Professor
(Niš, 07.06.1975.)

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu 21.12.1999. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 2001. godine. Za saradnika za užu Pravnoistorijsku naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, Aleksandar Đorđević izabran je 18.1.2001. godine. Za Assistant Professora za užu Pravnoistorijsku naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, Aleksandar Đorđević izabran je 02.06.2014. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, Aleksandar Đorđević objavio je jedan praktikum i sedam članaka. Učestvovao je na dva projekta. Tokom svoje profesionalne karijere boravio je na jednom stručnom usavršavanju.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 2, V floor
Phone: 018 500 255
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Monday: 12-14h, Thursday: 12-14h