Prof. dr Aleksandar Mojašević


Prof. dr Aleksandar Mojašević, Associate Professor
(Niš, 24.08.1977.)

Obrazovanje:
Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2002. godine. Položio usmeni magistarski ispit, smer – Ekonomska analiza prava, na Pravnom fakultetu u Beogradu septembra 2007. godine. Magistarsku tezu, pod nazivom „Ekonomska analiza naknade štete", odbranio sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 16. aprila 2009. godine. Doktorsku disertaciju, pod nazivom „Ekonomska analiza alternativnog rešavanja građanskopravnih sporova", odbranio sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 7. novembra 2012. godine.
Radni odnos:
Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1. februara 2006. godine, Za Teaching Assistanta-pripravnika, za užu Pravno-ekonomsku naučnu oblast – nastavni predmet Osnovi ekonomije, na Pravnom fakultetu u Nišu, izabran je 20. januara 2005. godine, Za Teaching Assistanta, za užu Pravno-ekonomsku naučnu oblast – nastavni predmet Osnovi ekonomije, na Pravnom fakultetu u Nišu, izabran je 10. septembra 2009. godine, Za Assistant Professora, za užu Pravno-ekonomsku naučnu oblast – nastavni predmet Osnovi ekonomije, na Pravnom fakultetu u Nišu, izabran je 11. marta 2013. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, dr Aleksandar Mojašević objavio je šesnaest (autorskih ili koautorskih) radova i jedan koautorski udžbenik. Učestvovao je, ili učestvuje, na četiri projekta. Boravio je na deset stručnih usavršavanja.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 7, IV floor
Phone: 018 500 259
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Thursday: 11-15h