Prof. dr Darko Dimovski


Prof. dr Darko Dimovski, Associate Professor
(Niš, 05.01.1984.)

Pravni fakultet u Nišu upisao je školske 2003/2004. godine, a diplomirao 25.12.2007. godine. Za saradnika u nastavi za užu krivično-pravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu izabran je 10.04.2008. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Kriminološko određenje ubistva", odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu 09. marta 2013. godine.


Učesnik u projektu “Besplatne pravne pomoći“ pri Advokatskoj komori u Nišu u toku 2007. i 2008 godine. U toku svoje profesionalne karijere učestvovao je u projektu pod nazivom “Pristup pravosuđu - instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem RS“, kao stipendista Ministarstva nauke. Učesnik više seminara, od kojih se izdvajaju seminar o medijskom nastupu u organizaciji Instituta za međunarodno obrazovanje, seminar o pregovaranju u organizaciji instituta “Berlitz“, seminar o eristici u organizaciji Pravnog fakulteta u Nišu.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 28, III floor
Phone: 018 500 244
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Tuesday: 12-14h, Friday: 12-14h