Prof. dr Dragan Nikolić


Prof. dr Dragan Nikolić, Full Professor
(Vranje, 01.08.1955.)

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Nišu 1978. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Narodna skupština u Srbiji 1858. - 1868. godine” odbranio je sa odlikom na Pravnom fakultetu u Beogradu 1984. godine. Doktorsku disertaciju na temu “Krivični zakonik Kneževine Srbije iz 1860.godine“ odbranio je sa odlikom na Pravnom fakultetu u Beogradu, 1990. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1979. godine. Za Assistant Professora za užu pravnoistorijsku naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Dragan Nikolić izabran je 1990. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, dr Dragan Nikolić objavio je dva udžbenika, osam monografija, jedan praktikum i trideset članaka. Učestvovao je u dva projekta. Tokom svoje profesionalne karijere boravio je nekoliko puta na stručnom usavršavanju.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 6, III floor
Phone: 018 500 223
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Monday: 12-14h, Thursday: 12-14h